Fremtidens Hus

Arkitektur
1929
Fremtidens Hus
Fremtidens Hus, skabt som et udstillingshus af Arne Jacobsen og Flemming Lassen i 1929, spillede en stor rolle i den europæiske modernismes indtog i Danmark i mellemkrigstiden.
ÅR:
1929
DESIGN:
Arne Jacobsen

I 1929 fik den dengang kun 27-årige Arne Jacobsen sit store gennembrud i Danmark med Fremtidens Hus, som han tegnede og opførte sammen med arkitekten Flemming Lassen (1902-1984). Med sin spiralformede grundplan, hvidpudsede facader og spektakulære tekniske løsninger fremstod huset radikalt nyt, da det i 1929 blev præsenteret på en udstilling i Forum.

Fremtidens Hus, der var et udstillingshus, stod kun i en begrænset periode, men projektets eftervirkning blev enorm for både Arne Jacobsen og dansk arkitektur generelt. Med inspiration fra bl.a. Bauhaus-skolen i Tyskland og den franske arkitekt Le Corbusier, realiserede Arne Jacobsen og Flemming Lassen et hus, der var et vigtigt led i at bringe mellemkrigstidens modernistiske strømninger til Danmark.

Arne Jacobsen og Flemming Lassens vision om Fremtidens Hus omfattede en spiralformet grundplan, spektakulære tekniske løsninger, to garager til en speedbåd og en bil samt en helikopterplads på taget. Foto: Det Kongelige Bibliotek - Danmarks Kunstbibliotek.
Fremtidens Hus udstillet på udstillingen i Forum i 1929. Foto: Det Kongelige Bibliotek - Danmarks Kunstbibliotek.

Med sit flade tag, enkle kubistiske former og hvidpudsede facader fremstod Fremtidens Hus radikalt anderledes end udstillingens andre emner.

Arne Jacobsen og Flemming Lassen var del af fortroppen inden for den funktionalistiske arkitektur, som blev udviklet i Danmark i mellemkrigstiden, og i denne udvikling står Fremtidens Hus helt centralt. Arkitekterne designede enfamiliehuset som svar på en konkurrence udskrevet af Arkitektforeningen om et Fremtidens Hus, der ifølge konkurrencebeskrivelsen skulle se bort fra de hindringer ”som Nutidens mangelfulde Teknik og Lovgivning fremkalder”. På den efterfølgende Bygge- og Boligudstilling i Forum, hvor konkurrenceforslagene blev opført, blev Arne Jacobsen og Flemming Lassens hus showets helt store samtaleemne.

Med sit flade tag, enkle kubistiske former og hvidpudsede facader fremstod Fremtidens Hus radikalt anderledes end udstillingens andre emner. Med inspiration fra den internationale modernisme udformede arkitekterne huset som en åben, spiralformet ”bo-maskine”, der foruden tre garager til speedbåd, bil og helikopter, også indeholdt en række opfindsomme tekniske løsninger. Dørmåtten havde indbygget støvsuger, som fjernede snavset fra de besøgendes sko, bordene var automatiske og drejede selv mad og andet hen til den siddende, og huset var udstyret med et rørpostanlæg, som sendte posten direkte videre til det lokale posthus. I det store opholdsrum spillede en storskærm klassisk musik.

Huset var indrettet med møbler i glas og stål designet af Arne Jacobsen og Flemming Lassen. Foto: Det Kongelige Bibliotek - Danmarks Kunstbibliotek.

Husets vægge var malet i klare primærfarver og rummene indrettet med modernistiske møbler i stål, glas og kurveflet. Huset var arkitekternes første totalindrettede projekt – et greb som siden kom til at kendetegne Arne Jacobsens arbejdsmetode. Til huset tegnede Arne Jacobsen og Flemming Lassen en række møbler i glas og stål, som stod i huset under udstillingsperioden sammen med Mies van der Rohes MR27 stol og Arne Jacobsens nye kurvestol Pariserstolen.

Selvom huset kun stod i kort tid bragte den innovative bolig Arne Jacobsen en lang række nye opgaver, og samme år oprettede den unge arkitekt den tegnestue, som han havde indtil sin død i 1971. ”Alle skolelærere ville fra nu af have et Arne Jacobsen-hus”, har arkitekt Erik Møller, som Arne Jacobsen samarbejdede med i mellemkrigstiden, siden sagt om den indflydelse Fremtidens Hus havde på Arne Jacobsens karriere.

Sources: Arne Jacobsen Design Archives. / Arne Jacobsen’s drawings. The collection of architectural drawings, The Royal Library – Danish Art Library. / Arne Jacobsen’s scrapbooks. The Royal Library – Danish Art Library. / Stenum Poulsen, K., Skaarup Larsen, A., & Staunsager, S. (2020). Arne Jacobsen – Designing Denmark. Kolding: Trapholt.  / Thau, C., & Vindum, K. (1998). Arne Jacobsen. Copenhagen: Danish Architectural Press.

Arne Jacobsen tegnede også et barområde for det danske spiritusmærke C.L.O.C. Foto: Det Kongelige Bibliotek - Danmarks Kunstbibliotek.
Akvarel af Fremtidens Hus af Arne Jacobsen og Flemming Lassen. Foto: Det Kongelige Bibliotek - Danmarks Kunstbibliotek.
Mere arkitektur