Rødovre Rådhus

Rødovre Rådhus

Arkitektur
1956
Rødovre Rådhus
I 1956 åbnede Rødovre Rådhus som et nyt, moderne administrationshus, der udstrålede effektivitet, rationalitet og lige adgang.
ÅR:
1956
ARKITEKTURVÆRK
Rødovre Rådhus
DESIGN:
Arne Jacobsen
Rødovre Rådhus. Foto: Kim Høltermand / Arne Jacobsen Design.

Rødovre Rådhus fra 1956 er et eksempel på Arne Jacobsens arbejde i den internationale stil, hvor en stram geometri og lette curtain wall-facader i glas og stål bærer udtrykket. I bygningens indre skabte Arne Jacobsen et gennemarbejdet og detaljerigt totaldesign, der inkluderede såvel møbler og inventar som farvesætning og den kunstneriske udsmykning i byrådssalen.

Ud over Gentofte er Rødovre den kommune, hvor Arne Jacobsen har tegnet flest byggerier. I årtierne efter 2. verdenskrig satte han sit præg på den hastigt voksende forstad med boligbyggerier, et folkebibliotek (1970), folkeskolen Nyager Skole (1964) og det berømte rådhus. Med det nye rådhus fik den hastigt voksende forstad et moderne administrationshus, der signalerede effektivitet, modernitet og rationalitet.

Rødovre Rådhus. Foto: Aage Strüwing © Jørgen Strüwing.
Rødovre Rådhus. Foto: Kim Høltermand / Arne Jacobsen Design.

Rådhusbygningen er delt i to skarptskårne æsker, der er forbundet via en mellemgang. Den høje hovedbygning er på de øst- og vestvendte langsider beklædt med glas udført som curtain-wall, mens gavlene er lukket med Solvåg-marmor. Den mindre bygning, der huser byrådssalen, er omvendt beklædt med marmor mod øst og vest, sådan at de to materialers stoflighed og farve spiller op mod hinanden når man ser rådhuset fra den grønne plads. Sammen med facadens minimalistiske grid er materialernes samspil bygningens eneste udsmykning.

I både indre og ydre er Rødovre Rådhus præget af præcision, rette vinkler og skarpe linjer. I rådhushallen mødes man af den grafiske trappe i glas og stål, et motiv Arne Jacobsen siden arbejdede videre med i andre byggerier. Huset indrettede han med sine funktionalistiske møbler og lamper, som bidrog til at iscenesætte rådhuset som åbent og moderne.

Rødovre Rådhus. Foto: Kim Høltermand / Arne Jacobsen Design.
Den grafiske trappe i stål og glas, som Arne Jacobsen placerede i rådhusets indgangshal. Foto: Arne Jacobsen. Original på Det Kongelige Bibliotek - Danmarks Kunstbibliotek.

I bygningens indre skabte Arne Jacobsen et gennemarbejdet og detaljerigt totaldesign, der inkluderede såvel møbler og inventar som farvesætning og den kunstneriske udsmykning i byrådssalen.

Rådhusets præcise og strømlinede æstetik spejles i den møbleringsplan, som Arne Jacobsen udarbejdede til huset. I byrådssalen sad byrådets medlemmer oprindeligt på Serie 7 stole, der var blevet lanceret året forinden, og på kontorerne stod den nye Serie 3300. I lobbyen stod den lille skammel Dot, der kunne flyttes frit rundt, mens der på væggen bag skamlerne var monteret runde ryglæn, der spejlede sædet. Man kan læse installationen som et udtryk for Arne Jacobsens bestræbelser på at optimere funktionalitet og fleksibilitet på rådhuset.

Venteområde på Rødovre Rådhus med Munkegårdslamper arrangeret som en serie i loftet og Dot-skamler på gulvet, 1956. Foto: Aage Strüwing © Jørgen Strüwing.

Efter åbningen i 1956 blev rådhuset omdrejningspunkt for en større byplanlægning, og på den centrale plads omkring rådhuset kom siden Rødovre Bibliotek og en boligblok til, begge dele tegnet af Arne Jacobsen. Sammen danner de tre byggerier “demokratiets akse”, der går fra den officielle magt (rådhuset) over folkeoplysningen (biblioteket) til de private boliger, og understreger samfundets tætte forbindelse mellem politikerne og borgerne. Således kom Arne Jacobsens arkitektur til at synliggøre Danmarks nye, moderne velfærdsstat i en hastigt voksende forstad til København.

 

Kilder: Arne Jacobsen Design Archives. / Arne Jacobsens tegninger. Samlingens af arkitekturtegninger, Det Kongelige Bibliotek – Danmarks Kunstbibliotek / Arne Jacobsens scrapbøger. Det Kongelige Bibliotek – Danmarks Kunstbibliotek / Stenum Poulsen, K., Skaarup Larsen, A., & Staunsager, S. (2020). Arne Jacobsen – Designer Denmark. Kolding: Trapholt.  / Thau, C., & Vindum, K. (1998). Arne Jacobsen. København: Arkitektens Forlag.

Et kontor på Rødovre Rådhus, 1956. Foto: Aage Strüwing © Jørgen Strüwing.
Rødovre Rådhus, ca. 1956. Foto: Arne Jacobsen. Original på Det Kongelige Bibliotek - Danmarks Kunstbibliotek.
Byrådssalen, hvor byrådsmedlemmerne oprindeligt sad på Serie 7 stole ved specialdesignede borde. Foto: Arne Jacobsen. Original på Det Kongelige Bibliotek - Danmarks Kunstbibliotek.
Designs fra Rødovre Rådhus